Internationale implementeringer af
Microsoft Dynamics NAV system

Vi er førende inden for internationale implementeringer

International erfaring

IT.integro har i flere år med succes gennemført globale implementeringsprojekter i flere sprog og valutaer over hele verden. Vi har allerede gennemført over 60 udenlandske projekter i 47 lande! Vi yder bistand til over 1.000 fremmedsprogede brugere af Microsoft Dynamics NAV system i deres daglige arbejde. Vi har et stærkt team af NAV specialister, som udmærker sig med en stor viden og indvundet erfaring.

MICROSOFT DYNAMICS NAV.
Vælg en global tilgang til forretningen.

INTERNATIONALE IMPLEMENTERINGER AF ERP SYSTEM

Med stor succes gennemfører de internationale projekter inden for:

Roll-out

Vi implementerer integrerede systemer i flere sprog og roll-out projekter. Vi råder over viden og erfaring på både det lokale marked og på verdensmarked, hvorved kan vi opfylde krav stillet af store firmaer med flere afdelinger. Roll-out implementeringer består i overførslen af en skabelonløsning (template), der er implementeret i et af kapitalgruppens selskaber, til de øvrige selskaber i gruppen. En afgørende rolle i den type projekter (roll-out) har viden og erfaring, og det mangler vi ikke. Vi har koordineret implementeringer af projekter, som var gennemført i 47 lande!

Add-ons

Vi implementerer specialiserede, egne løsninger og overgiver know-how for projekter. Den erfaring, som vi har indvundet på det internationale marked, har tilladt os at udvikle bl.a. Master Data Management System (MDMS), det vil sig en tilføjelse, der udvider muligheder af Microsoft Dynamics NAV og er certificeret af Microsoft.

Lokalisering af software

Lokalisering af produkter er en udfordring for både leverandører af forretningssoftware og udenlandske virksomheder, der implementerer ERP applikationer i deres polske afdelinger. Vores tilbud på lokalisering af software omfatter oversættelser af brugergrænseflader, oversættelser og kompileringer af hjælpefiler, oversættelser af dokumentation og verificering af dens overensstemmelse med softwaren, styring af terminologi-databaser og tekstdatabaser, udarbejdelse og oversættelse af marketingsmaterialer vedrørende de lokaliserede produkter.

GUIDE

ERP SYSTEM TO SUPPORT A GLOBAL BUSINESS

FORDELE

Grupperapportering

forenklede procedurer; automatiseret datasamlingsproces; dybere indsigt i afdelingers regnskabsdata (data mining) i realtid; forenklet rapportering ved indførelse af ensartet Profit & Loss i samtlige afdelinger

Bedre ledelse

nedsættelse af lagerbeholdninger i gruppen; skalafordele; reduktion af omkostninger til implementering af Microsoft Dynamics NAV og den efterfølgende bistand og upgrade af løsningen

Hurtigere informationsflow

et og samme format ved udveksling af informationer mellem afdelinger, uafhængigt af sprogforskelle, valutaforskelle osv.

Rentabilitetsstigning

nedsættelse af lagerbeholdninger i gruppen; skalafordele; reduktion af omkostninger til implementering af Microsoft Dynamics NAV og den efterfølgende bistand og upgrade af løsningen

Enkelhed

harmonisering af processer, data og funktionaliteter; forenklede regnskabsprocedurer

Synergieffekt

harmoniserede systemer tillader mere

DET HANDLER OM ERFARING

VI HAR GENNEMFØRT 60 UDENLANDSKE IMPLEMENTERINGER I 47 LANDE!

Hvordan gennemfører vi de udenlandske implementeringer?

Ligesom ved implementeringer af Microsoft Dynamics NAV i Polen baserer vores projekter på en metodisk tilgang. De internationale implementeringer af ERP system er en særlig gruppe af projekter. Da systemet implementeres i flere forskellige lokaliseringer, som er varierende med hensyn til sprog, organisationers fremgangsmåde og deres interne processer, kræver de en anden viden og andre færdigheder end ved standardimplementering.

Vi kender godt specificiteten af internationale implementeringer og derfor har vi udarbejdet vores egen metodik under navn NAV Global Standarization and Roll-out Methodology (forkortet NGSRM). Formål med det projekt, der benytter NGSRM, er en økonomisk konsolidering. Vejen til opnåelse af målet er harmonisering af processer og data i den pågældende organisation.

01

testFase 1. Strategi – Bestemmelse af projektets forudsætninger

Der er flere firmaer, der kan se behov for gennemførelse af projektet med Den Globale Skabelon. Med tiden kommer dog en mere gennemsigtig koncept af projektet. Strategien skal fremskynde processen. Denne fase giver klare svar i tre grundlæggende områder:
  • projektets mål
  • projektets vigtigste krav
  • projektets omfang
02

Fase 2. Den Globale Skabelon – Tilrettelæggelse af en global løsning

Fasen starter med en nøje analyse af krav. Under analysen deler vi processer, data og funktionaliteter i to grupper: globale og lokale. Den Globale Skabelon er derefter opbygget udelukkende på baggrund af de elementer, der er kvalificeret som globale. Fasens produkter er: BPML, SOPs, Strategi for grupperapportering, Strategi for datamigration, Skemaer for processer og andre.
03

Fase 3. Pilot – Implementering i den første afdeling

Efter tilrettelæggelse af Den Globale Skabelon implementeres løsningen i den første afdeling. NGSRM leverer vejledning med hensyn til valg af den rigtige afdeling. Formål med denne fase er at checke forudsætninger, der er gemt i Den Globale Skabelon.
04

Fase 4. Verificering – Forbedring af den globale løsning

Det er en kort fase, hvor man sætter fokus på indsamling af erfaringer med pilotimplementeringen. Formål med denne fase er at bestemme, om Den Globale Skabelon kræver modificeringer og en eventuel implementering af disse. Det fremgår af vores erfaringer, at det kun er de første afdelinger, der anmelder ændringer til en gruppeløsning ved projekter baserende på Den Globale Skabelon.
05

Fase 5. Global Rollout - Rollout af løsningen til de øvrige afdelinger

Efter modificeringer af Den Globale Skabelon implementeres løsningen i de øvrige afdelinger. Ved løsningens rollout tager løsningens projekt og opbygning en relativ kort tid i forhold til en typisk implementering af ERP system. Den er begrænset kun til de lokale funktionaliteter, som ikke indgår i Den Globale Skabelon.

Vi har gennemført internationale projekter for:

TOP