Privatlivspolitik

Informationsklausul

 1. Personlige oplysninger vedrørende brugere af webstedet www.globalerpprojects.dk (herefter benævnt ”Webstedet”) administreres af selskabet IT.integro sp. z o.o., med hjemsted i Poznań, ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań, indregistreret i virksomhedsregisteret ved Det Centrale Domstolsregister ført af Byretten Poznań Nowe Miasto og Wilda, Det Centrale Domstolsregisters 8. Erhvervsafdeling med KRS-nummer 0000014040, indehaver af NIP-nummer 778-00-21-279 og REGON-nummer 632507882 (herefter benævnt ”IT.integro” eller ”Administrator”).
 2. Brugeren kan rette henvendelse til Administratoren ved at sende en e-mail til: PDP@IT.integro.pl eller ved telefonisk henvendelse til +48 61 86 14 251.
 3. Via Webstedet indhenter Administratoren oplysninger om brugere på følgende måde:
  1. igennem data, som brugerne frivilligt indtaster i kontaktformularen, som der er tilgængelig på Webstedet (herefter kaldet ”Formular”).
  2. ved at gemme cookie-filer på brugernes terminaludstyr (såkaldte ”cookies”).
 4. Personlige oplysninger vedrørende Webstedets brugere behandles af Administratoren i overensstemmelse med loven. Lovhjemlen for behandling af brugerens personlige oplysninger er – henholdsvist – brugerens samtykke eller den relevante lovregel, der fremgår af den almindelige lovgivning. Brugeren afgiver sit samtykke ved at markere det rette felt på Webstedets hjemmeside. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde samtykket omhandlet i den foregående sætning ved at afgive en erklæring om tilbagekaldelse af samtykket til behandling af personlige oplysninger, f.eks. ved at sende erklæringen til: PDP@IT.integro.pl. Tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling af personlige oplysninger, der fandt sted før tilbagekaldelsen.
 5. Brugerens personlige oplysninger behandles i det omfang, brugeren har meddelt sit samtykke til, med henblik på:
  1. at besvare brugerens henvendelser indsendt via Formularen,
  2. at give brugeren handelsoplysninger og med henblik på markedsføring, salgsfremme og reklame for IT.integros egne tjenesteydelser og produkter el. tredjemands (IT.integros samarbejdspartneres) tjenesteydelser og produkter,og i det omfang, hvor brugerens personlige oplysninger behandles i medfør af den almindelige lovgivning, med henblik på iværksættelse af tiltag på brugerens foranledning før indgåelse af aftale med sådan en bruger el. opfyldelse af en aftale, hvor brugeren er part i.
 1. Brugernes personlige oplysninger opbevares i en periode, der er nødvendig for opnåelse af de ovenfor beskrevne formål med behandlingen, og efter opnåelse af de pågældende formål vil de opbevares i fornødent omfang, i en periode, der er påkrævet for Administratorens opfyldelse af pligter i henhold til den gældende lovgivning og pligter, der kræver behandling af brugerens personlige oplysninger.
 2. Brugerens angivelse af personlige oplysninger er ikke obligatorisk, dog er den påkrævet med henblik på opnåelse af de ovenfor beskrevne formål med behandlingen.
 3. Brugeren har ret til at forlange, at Administratoren giver Brugeren adgang til vedkommendes personlige oplysninger, og kan kræve rettelse, overførsel og fjernelse heraf. Derudover har Brugeren ret til at indskrænke omfanget af behandling af vedkommendes personlige oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling heraf.
 4. Brugeren har – i forbindelse med Administratorens behandling af vedkommendes personlige oplysninger – ret til at klage til det kompetente tilsynsorgan (et organ ansvarligt for beskyttelse af personlige oplysninger).
 5. Brugernes personlige oplysninger kan videregives til enheder, der har – i medfør af den gældende lovgivning – krav på modtagelse heraf, herunder kompetente retslige myndigheder. Brugernes personlige oplysninger kan desuden – i nødvendigt omfang og for den nødvendige periode – videregives til tredjemand oplyst af Administratoren, herunder enheder, der efter Administratorens ordre gennemfører handlinger i forbindelse med Administratorens tiltag i forhold til brugerne som led i opnåelse af formålene med behandling af brugernes personlige oplysninger.
 6. På grundlag af den givne brugers personlige oplysninger kan Administratoren – i forhold til brugeren – træffe beslutninger, som følger af den automatiserede behandling, herunder beslutninger, som følger af profilering, såfremt dette måtte være nødvendigt for indgåelse el. gennemførelse af en aftale mellem brugeren og IT.integro. Ved begrebet profilering forstås behandling af personlige oplysninger, der går ud på anvendelse af brugerens personlige oplysninger til vurdering af visse af vedkommendes træk, især til analyse el. fremskrivning af aspekter vedrørende vedkommendes personlige præferencer, interesser, troværdighed, adfærd el. placering. Inden der træffes beslutninger, omhandlet ovenfor, foretages der hver gang en analyse af nødvendigheden af at træffe sådan en beslutning (inkl. en vurdering af omfanget heraf) og nødvendigheden af anvendelse af resultater af den automatiserede behandling (herunder profilering) og en vurdering af omfanget af anvendelsen af resultaterne. Analysen og vurderingen foretages under hensyntagen til nødvendigheden af beskyttelse af brugerens interesser og privatliv, med henblik på at tilpasse brugerens præferencer i forhold til en aftale med IT.integro.
 7. Administratoren kan derudover – via Webstedet – gemme oplysninger vedrørende forbindelsesparametre (angivelse af tid, IP adresse).

 

Oplysninger om cookie-filer

 1. Hjemmesiden bruger cookies.
 2. Cookie-filer (såkaldte ”cookies”) er computerdata, især tekstfiler, der opbevares på Webstedets brugers terminaludstyr og anvendes i forbindelse med brug af Webstedet. Cookies indeholder normalt navn af den hjemmeside, hvor de kommer fra, den tid, hvor de opbevares på terminaludstyret og et unikt nummer.
 3. Cookie-filer placeres på Webstedets brugers terminaludstyr af IT.integro, og det er IT.integro, der får adgang til filerne.
 4. Cookie-filer anvendes til følgende formål:
  1. til at lave statistikker, der hjælper til at forstå, hvordan Webstedets brugere anvender Webstedets hjemmesider, hvorved opnås, at det er muligt at optimere strukturen og indholdet heraf;
  2. opretholdelse af brugerens session (efter indlogning), hvorved opnås, at brugeren ikke behøver indtaste login og adgangskode på alle Webstedets undersider.
 5. Inden for Webstedet anvendes der to grundlæggende typer cookies: ”session cookies (session cookies) og ”permanente cookies” (persistent cookies):
  1. ”session cookies” er permanente filer, der opbevares på brugerens terminaludstyr indtil brugeren logger af, forlader hjemmesiden el. slukker for softwaren (browseren).
  2. ”permanente” cookie filer opbevares på brugerens terminaludstyr i den tid, der er bestemt i parametre for cookie filer el. indtil de fjernes af brugeren.
 6. Software, der bruges til at browse på internettet (internet browser) tillader normalt som default-indstilling opbevaring af cookie-filer på brugerens terminaludstyr. Webstedets brugere kan ændre indstillinger, der vedrører opbevaring af cookie-filer. Internetbrowseren gør det muligt at fjerne cookie-filer. Cookie-filer kan også blokeres automatisk. Nærmere oplysninger herom kan findes i browserens hjælp fane el. dokumentation.
 7. Indskrænkning af brug af cookie-filer kan have påvirkning på visse funktionaliteter, som der er tilgængelige på Webstedets hjemmesider.
 8. Cookie-filer, der placeres på Webstedets brugers terminaludstyr kan også anvendes af reklamegivere og partnere, der samarbejder med IT.integro. Vi anbefaler at læse disse firmaers privatlivspolitik for at gøre sig bekendt med principper for brug af cookie-filer anvendt til statistiske formål: Google Analytics' privatlivspolitik

Server logs.

 1. Oplysninger om visse former for brugeres adfærd registreres på serveren. Oplysningerne anvendes udelukkende med henblik på at administrere Webstedet og med henblik på at optimere kvaliteten af de ydede hostingservicer.
 2. De browsede ressourcer identificeres via URL adresser. Derudover kan følgende data registreres:
  1. klokkeslæt for modtagelse af en forespørgsel,
  2. klokkeslæt for afsendelse af svaret,
  3. navn på brugerstation – identifikationen gennemføres via HTTP protokol,
  4. oplysninger om fejl, der er opstået ved gennemførelse af HTTP transaktionen,
  5. URL adresse af en side, brugeren senest har besøgt (referer link) – i tilfælde af, at brugeren er gået ind på Webstedet via et link,
  6. oplysninger om brugerens browser,
  7. oplysninger om IP adresse.
 3. Ovenstående oplysninger associeres ikke med nogen konkrete personer, der besøger hjemmesider og de anvendes udelukkende med henblik på at administrere serveren.
 4. Styring af cookie-filer – hvordan meddeles og tilbagekaldes samtykke i praksis?
 5. Ønsker brugeren ikke at modtage cookie-filer, kan vedkommende ændre browserens indstillinger. Vi gør opmærksom på, at blokering af cookie-filer, som der er nødvendige for autentifikationsprocesser, sikkerhed og opretholdelse af brugerens præferencer kan vanskeliggøre, og i ekstreme tilfælde umuliggøre brugen af www sider.
 6. Med henblik på at styre cookie-indstillinger vælg internetbrowser/system fra listen nedenfor og følg anvisningerne:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

Slutbestemmelser

 1. integro forbeholder sig ret til at ændre nærværende dokument vedrørende Privatlivspolitik – dette kan ske bl.a. af følgende, vigtige årsager:
  1. ændringer af den almindelige lovgivning (især for så vidt gælder beskyttelse af personlige oplysninger, lov om telekommunikation, elektronisk leverede serviceydelser), der påvirker IT.integros rettigheder og pligter;
  2. udvikling af funktionalitet eller elektroniske ydelser bestemt af fremskridt indenfor internetteknologi, herunder anvendelse/implementering af nye teknologiske el. tekniske løsninger, der påvirker Privatlivspolitikkens omfang.
 2. integro vil annoncere enhver ændring af Privatlivspolitik på Webstedet.
 3. Nærværende udgave af Privatlivspolitik er gældende fra d. 24.05.2018.
TOP